Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

V rámci spracovania miezd a personalistiky poskytujeme účtovnej jednotke, ktorá je zároveň zamestnávateľom nasledovné služby:

  • Príprava pracovných zmlúv a dohôd mimo pracovného pomeru podľa požiadaviek klienta,
  • Mesačné spracovanie miezd, výplatné pásky, príkazy na úhradu a iné.,
  • Mesačné prehľady a ročné hlásenia pre Finančnú správu,
  • Mesačné spracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
  • Prihlásenie/odhlásenie zamestnancov z poisťovní,
  • Všetky druhy potvrdení v súvislosti so mzdami,
  • Spracovanie štatistických výkazov,
  • Zápočtové listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia,
  • Vypracovanie ročných zúčtovaní
  • Poradenstvo a iné.